Podziękowanie dla Pani Dietetyk Sylwii Szewczyk za przeprowadzenie w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 prelekcji z zakresu prawidłowego odżywiania wyrażając nadzieję na dalsze współdziałanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, życzymy dalszych sukcesów zawodowych.