Społeczność uczniowska z Łęgu Przedmiejskiego dziękuję Pani Sylwii Dobkowskiej za przeprowadzenie w naszej placówce prelekcji z zakresu prawidłowego odżywiania. Wyrażając nadzieję na dalsze współdziałania w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, życzymy wielu sukcesów zawodowych.