Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce dziękuje Pani Sylwii Szewczyk za przeprowadzenie w naszej placówce prelekcji z zakresu prawidłowego żywienia. Życzymy wielu sukcesów zawodowych, wyrażając nadzieję na dalsze współdziałanie z zakresu profilaktyki prozdrowotnej.