Podziękowanie dla Sz. P. Sylwii Szewczyk za życzliwość i przeprowadzenie zajęć w ramach obchodów Szkolnego Dnia Zdrowia pod hasłem: „Jak walczy z uzależnieniami?”.