Podziękowanie dla Pani Sylwii Dobkowskiej za przeprowadzenie szkolenia dotyczącego działań szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa ucznia. Serdecznie dziękujemy.