Metody działania

Etapy i opis wizyty w Poradni Dietetycznej Sylwia Szewczyk

  1. Wywiad socjologiczny – Obejmuje zapoznanie się z osobą, danym problemem, z którym przychodzi klient, a także jego oczekiwaniami. Pozwoli on na dopasowaniu metody działania do potrzeb.
  2. Wywiad żywieniowy – Ma na celu poznanie zwyczajów żywieniowych oraz przyczyny problemu związanego z żywieniem danej osoby
  3. Wywiad zdrowotny – Obejmuje zebranie informacji odnośnie problemów zdrowotnych danej osoby, a także uwzględnienie ich w planie żywieniowym.
  4. Analiza składu ciała – Pomiar następujących parametrów za pomocą specjalistycznego analizatora składu ciała: masa tkanki tłuszczowej, masa tkanki beztłuszczowej, całkowita zawartość wody w organizmie, masa tkanki mięśniowej, masa kości, wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej, podstawowa przemiana materii oraz wiek metaboliczny. Prowadzone są również pomiary antropometryczne tj. pomiar obwodów ciała.
  5. Ustalenie zapotrzebowania energetycznego – W zależności od potrzeb organizmu, otrzymanych wyników z pomiarów antropometrycznych i analizy składu ciała ustalany jest tygodniowy plan żywieniowy i schemat działania zmniejszający dany problem dietozależny.
  6. Cotygodniowe wizyty kontrolne – Podczas każdej kuracji odbywają się cotygodniowe wizyty kontrolne celem sprawdzenia poprawności wykonywanej diety. Przeprowadzany jest również pomiar i analiza składu ciała oraz ustalany jest plan żywieniowy na kolejny tydzień. Wizyty kontrolne służą przede wszystkim wsparciu psychicznym, budowaniu motywacji oraz rozwiązywaniu i eliminowaniu przeszkód wykonywanej diety.              
  7. Stabilizacja masy ciała – Jeśli prowadzona kuracja dotyczyła spadku wagi, po osiągnieciu zamierzonego celu prowadzony jest etap stabilizacji masy ciała. Służy on przede wszystkim wprowadzaniu produktów w diecie, których nie było podczas odchudzania lub, które były ograniczone. Klient poznaje również jak powinna wyglądać dieta, kiedy już się nie odchudza, co zapobiega wystąpieniu efektu jojo. Czas prowadzonej stabilizacji ustalany jest indywidualnie.